Mindfulness Meditation

Med mindfulness meditation arbejder du med din opmærksomhed. På dine tanker, følelser og kropsfornemmelser - såvel som opmærksomhed på dine omgivelser.

Du træner at bliver mere nærværende og opmærksomt tilstede lige nu og her og at stoppe op i dine automatiske tankerækker, tankemønstre, domme, vurderinger osv.

Med mindfulness bliver du langt bedre i stand til at styre dit sind, så det ikke styrer dig. Mindfulness er at være til stede med fuld opmærksomhed lige her og lige nu. At have alle sanser åbne, og at være opmærksom på dine tanker, følelser og sanseindtryk. Uden at bedømme. Uden at vurdere det, du oplever. Bare registrere det, som det er. Og så slippe det uden at reagere på det.

 

Enkelt, og ikke altid nemt. 

​© 2016 MindTheMoment.